501382595 roboty ziemne, kopanie fundamentów wykopy wodno-kanalizacyjne i gazowe, drenaże, skarpowanie itp.