501382595 roboty ziemne, kopanie fundamentów, drenaże, wykopy wodno-kanalizacyjne i gazowe, skarpowanie, drenaże itp