Oferuję wykopy pod:
-Fundamenty, ogrodzenia
-przyłącza wodne,elektryczne,gazowe,sieci kanalizacyjne
-skarpowanie i niwelacja terenu
-oczyszczanie terenu
-małe wyburzenia i rozbiórki

Usługi na terenie kamienia Pomorskiego i okolic
515 955 956