Służby wojewody biorą pod lupę pomniki. Lokalne urzędy mają przekazać informację na temat obiektów znajdujących się na terenie poszczególnych gmin. Jeżeli pomniki w ocenie IPN będą nawiązywały do poprzedniego ustroju, gminy będą musiały je usunąć. 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej za usunięcie obiektu upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, będzie odpowiadał właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na terenie której obiekt się znajduje.

Opinię na temat tego czy obiekty propagują komunizm będzie wydawał IPN.