W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo Wodne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przypomina właścicielom gruntów o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów i rurociągów drenarskich.

W przesłanym komunikacie Dyrektor Zarządu Gospodarki wodnej wskazuje na obowiązek wykaszania i wygrabiania skarp rowów, odmulania dna koryt rowów, utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich, oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych. Prace powinny być prowadzone każdego roku, jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Pełna treść komunikatu dostępna do przeczytania poniżej.