W dobrze zaprojektowanych miastach po prostu żyje się lepiej. Do końca kwietnia lokalne samorządy mogą zgłaszać swoje inwestycje w rywalizacji o tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego”. To już IX edycja konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który promuje inwestycje uwzględniające potrzeby mieszkańców.

– Coraz częściej nowe inwestycje zamiast kłaść nacisk tylko na interes ekonomiczny, dostrzegają potrzeby ludzi. Temu właśnie służy nasz konkurs i takie inwestycje pokazujemy jako wzór. Chcemy przywrócić należne miejsce klasycznie pojmowanej urbanistyce. Dobrze przemyślana i zaplanowana inwestycja jest nie tylko bardziej trwała, ale i przynosi lepsze efekty. – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

O nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia ukończone w 2017 roku, ale do konkursu można też zgłaszać etap większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję. O tym, kto otrzyma zwycięskie dowiemy się już w czerwcu. Konkurs na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” jest adresowany do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji.

Aplikacje konkursowe można zgłaszać zarówno drogą tradycyjną jak i elektroniczną do 30 kwietnia 2018 r. do Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, które jest organizatorem Konkursu. W ubiegłym roku za najlepszą przestrzeń uznano Wodną Dolinę w Koszalinie, czyli kompleksowo zagospodarowany zbiornik wodny na rzece Dzierżęcince. W ramach inwestycji utworzono m.in. miejskie kąpielisko, drewniane pomosty, place zabaw dla dzieci, wyciąg do wakeboardingu, siłownie terenowe i miejsca rekreacji.

A w Waszej ocenie, jakie miejsce w naszym powiecie należałoby zgłosić?