Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na spotkanie informacje, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Można je wykorzystać na refundację wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy, szkolenia oraz bony.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 października 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim. Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim pozyskał dodatkowe środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (RPO) na realizację form wsparcia

  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (36000 zł /os.)
  • Szkolenia
  • Bon szkoleniowy
  • Bon zasiedleniowy

Osoba do kontaktu:

Łukasz Sominka – pośrednik pracy
tel. 513 348 146
e-mail: dotacje@pupkamienpomorski.pl

Patrycja Popiołek – specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta
tel. 798 791 408
e-mail: szkolenia@pupkamienpomorski.pl