Nieprawidłowości w kierowaniu oraz funkcjonowaniu i prowadzeniu spraw księgowych Zakładu Usług Publicznych wykazane po kontroli, oraz niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych – to jak informuje zastępca Burmistrza Golczewa powody zwolnienia Marka Maślaka z funkcji kierownika Zakładu Usług Publicznych.

– Powodem zwolnienia były nieprawidłowości w kierowaniu oraz funkcjonowaniu i prowadzeniu spraw księgowych Zakładu Usług Publicznych wykazane po kontroli i analizie pracy Zakładu, oraz nierealizowanie zaleceń pokontrolnych. Taka sytuacja doprowadziła do utraty zaufania pracodawcy – poinformował w odpowiedzi na nasze zapytanie Zastępca Burmistrza Golczewa.

Marek Maślak pożegnał się ze swoim stanowiskiem 22 grudnia, jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, odbyło się to w trakcie wigilijnego spotkania pracowniczego. Andrzej Danieluk nie oczekiwał od byłego szefa ZUP świadczenia pracy w czasie trwania wypowiedzenia.

W kuluarach mówi się, że Marek Maślak miałby być jednym z kontrkandydatów obecnego Burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych.