Burmistrz Wolina ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze. Pierwsze to stanowisko ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim, drugie to samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty, CV i list motywacyjny, stosowne kwestionariusze, oświadczenia oraz kopie dokumentów poświadczające wykształcenie, doświadczenie należy składać w Urzędzie Miejskim lub przesłać pocztą na adres Zamkowa 23 w Wolinie z dopiskiem dotyczącym właściwego naboru w terminie do dnia 17 kwietnia do godziny 11.