Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej 27 lipca 2019 r. kolejny raz połączyło pokolenia, organizując wspólnie z Burmistrzem Golczewa imprezę Urodzeni w Gminie Golczewo.

W ponad siedemdziesięcioletnią historię Gminy Golczewo wpisało się wiele pokoleń. Pierwsi osadnicy, którzy przybyli na tereny golczewskiej ziemi nie mieli łatwego zadania. Organizowali polskie szkoły, przedszkola, urzędy, zakłady pracy, służbę zdrowia, rolnictwo. To oni dali początek polskości Ziemi Golczewskiej.

Tamte, odległe czasy były inne, niezwykłe, ale i bardzo ciekawe. Dzieci rodziły się w domach, izbach porodowych i w szpitalach. Na terenie gminy, w Golczewie, w latach 1951 – 1974 była Izba Porodowa, która znajdowała się przy ulicy Ogrodowej 9. W niej, na świat przyszło wielu mieszkańców. Najstarsi mają dzisiaj ponad siedemdziesiąt lat, a nieco młodsi to czterdziestokilkulatkowie. 

W trakcie trwania imprezy, rdzenni Golczewiacy– bohaterowie sobotniej uroczystości, na przygotowanej mapie konturowej zaznaczali swoje miejsca urodzenia. Mieli również okazję spotkać się z paniami pracującymi w ówczesnej Izbie Porodowej. Z ich rąk, najstarszy i najmłodszy mieszkaniec gminy (będący uczestnikiem tego niezwykłego wydarzenia) obdarowani zostali drobnym upominkiem. Wspólne zdjęcie stało się kolejną, historyczną pamiątką. Darczyńcami, którzy wspomogli organizację tego niecodziennego spotkania byli: pan Wiesław Żelek, pan Marek Zieliński, pan Marek Chodoń, pan Piotr Kapczyński i pan Mariusz Zając. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej jest pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez w gminie. Jedna z nich poświęcona była pierwszym mieszkańcom Gminy Golczewo, a jej zwieńczeniem było nadanie golczewskiemu rondu imienia Pierwszych Osadników Ziemi Golczewskiej. Kolejny projekt, który jest w trakcie realizacji, to utworzenie Gminnej Izby Pamięci. Jej celem będzie gromadzenie pamiątek po mieszkańcach Gminy Golczewo dla pamięci kolejnych pokoleń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, do wszystkich tych, którzy mogą wypożyczyć lub przekazać, czasami cenne pamiątki naszych pradziadków, dziadków, rodziców, znajomych. Mogą to być stare zdjęcia, przedmioty życia codziennego lub inne rzeczy dowodzące o kształtowaniu się polskości Gminy Golczewo i historii regionu.

Każda przekazana lub wypożyczona rzecz zostanie zewidencjonowana i opisana, a jej właściciel otrzyma stosowne zaświadczenie. Pomoc i wkład włożony w tworzeniu Gminnej Izby Pamięci zostanie doceniony przez organizatorów. Serdecznie prosimy o wszelką pomoc
i wsparcie. Więcej informacji pod numerem telefonu 604 375 201.

Organizatorzy