Z żalem, ale i z nadzieją wypływającą z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa informujemy, że w południe 4 marca 2021 r., w I czwartek miesiąca, w święto św. Kazimierza, zaopatrzony sakramentami na drogę, w wieku 75 lat, w 50 roku kapłaństwa, zmarł Ksiądz Prałat Kanonik podporucznik doktor Marian Jan Wittlieb, od 23 lat proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach oraz zasłużony dla Miasta i Gminy Międzyzdroje.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się wg następującego porządku:

1. Czwartek, 11 marca br., kościół pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach:

– 19:00 różaniec przy trumnie zmarłego Kapłana;

– 19:30 Msza święta żałobna i pożegnanie w dekanacie.

2. Piątek, 12 marca br., kościół pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach:

– 11:00 różaniec i czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego Kapłana;
– 12:00 Msza święta żałobna i pożegnanie w parafii;
– po liturgii przewiezienie ciała do Nowej Wsi Lęborskiej.

3. Sobota, 13 marca br., kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej (ul. Grunwaldzka 47; Diecezja Pelplińska):

– 11:00 czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego Kapłana;
– 12:00 Msza święta pogrzebowa;
– po liturgii złożenie ciała w grobowcu rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Organizowany jest autokar na pogrzeb do Nowej Wsi Lęborskiej. Wyjazd o godz. 6.00 rano w sobotę spod kościoła (zapisy na listę w zakrystii). Można też wybrać się indywidualnie swoim środkiem transportu. Polecajmy śp. Księdza proboszcza Mariana Jana Wittlieba Bożemu Miłosierdziu. Wolą proboszcza była prośba o modlitwę różańcową, odmówienie Psalmu 54, zamiast kwiatów i wieńców ofiarowanie Mszy św. i Komunii św. w jego intencji oraz błogosławieństwo. Codziennie przez miesiąc odprawiane są w Jego intencji Msze św. gregoriańskie. Można też złożyć swoje podziękowanie w księdze kondolencyjnej, która znajduje się w Kaplicy bocznej.

Parafia Międzyzdroje

Laudacja z okazji 50-lecia kapłaństwa i 21 lat służby w Międzyzdrojach księdza prałata kanonika dr. podporucznika Mariana Jana Wittlieba 

Wielki to honor dla mnie, że dane mi jest wygłosić dziś laudację na cześć księdza prałata dr podporucznika Mariana Jana Wittlieba. Okazją po temu jest 50-lecie kapłaństwa i 21 lat służby duszpasterskiej w Międzyzdrojach naszego dostojnego Jubilata. Człowieka wielu talentów, zaangażowanego nie tylko w dbanie o dusze, wiarę i kulturę członków naszej lokalnej społeczności, ale i we wszelkie żywotne sprawy mieszkańców oraz międzyzdrojskiego kurortu. Zasłużony dla Międzyzdrojów ksiądz prałat Marian Jan Wiettlieb, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach pełni u nas posługę już od 15 września 1998 r.

Ksiądz prałat Marian Jan Wittlieb urodził się 22 maja 1946 r. w Nowej Wsi Lęborskiej. W 1963 roku przyjęty w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, którego jest absolwentem. Z tego seminarium w 1966 roku wcielony do wojska. Służbę wojskową w Bartoszycach pełnił razem z błogosławionym męczennikiem księdzem Jerzym Popiełuszko. Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 r. w Świnoujściu. Absolwent dominikańskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie, na którym uzyskał w 1977 r. doktorat z teologii biblijnej oraz absolwent frankońskiego Uniwersytetu w Wuerzburgu. W czasie studiów zaangażowany równocześnie duszpastersko w parafiach        we Włoszech (m.in. w Marcellinie w diec. Tivoli), na Sardynii (Palau), w Niemczech (diecezje: Bamberg, Wuerzburg, Stuttgart, Monachium) i w Wielkiej Brytanii (New Castle upon Tyne, Oldham).

Pracował w szczecińskiej parafii pw. Świętej Rodziny i jako wykładowca Starego Testamentu, teologii biblijnej obu Testamentów, ale też języka hebrajskiego i niemieckiego, śpiewu kościelnego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Uczestniczył w organizowaniu Szczecińskiej Wszechnicy Wiedzy Religijnej i Punktu Konsultacyjnego ATK (Instytut Studiów nad Rodziną), od 1 sierpnia 1980 r. prowadząc równocześnie przez dziewięć lat jako proboszcz parafię w Trzebieży Szczecińskiej. Redaktor naczelny dwutygodnika Pomorza Zachodniego „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” i Szczecińskiego Wydawnictwa Archidiecezjalnego „Ottonianum”. Redaktor naczelny „Szczecińskich Studiów Kościelnych”. Jako rzecznik reprezentował Diecezjalny Ośrodek Informacji. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dnia 9 marca 1995 r. otrzymałnominację do Rady Programowej „Radia Szczecin S.A.”, natomiast od początku istnienia współpracował z katolickim „Radiem AS” w Szczecinie.

Nasz dostojny Jubilat jest również pisarzem i poetą, który ma na swoim koncie publikacje książkowe w Rzymie i Szczecinie, m.in. „Słonecznik niepogody”, „Ból niedowierzania”, „Całun z wonnościami”, „Marzeń biblijnych ciąg”, „Jubilat. My trzymamy z Bogiem”. Pomysłodawca i współautor albumu z 2014 r. pt. ,,Dom z Galerią”. To także organizator wystaw pomorskich twórców w Bambergu oraz okazjonalnych wystaw malarskich i edytorskich szczecińskich poetów. Dzięki Niemu powstały serie poetyckie szczecińskich autorów. Dokonywał też tłumaczeń pod muzykę z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski. Jest prezentowany m.in. w    Encyklopedii Szczecina, Leksykonie Szczecińskich Dziennikarzy i Słowniku Literatów Szczecińskich.

25 marca 1993 roku księdza Wittlieba mianowano na kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej w Szczecinie. Natomiast od 1995 roku, jako pierwszy Polak, jest kanonikiem honorowym Cesarskiej Kapituły Metropolitalnej w Bambergu, a do tego pierwszym tam od 1818 roku cudzoziemcem w 14-osobowej historycznej kapitule. Na początku 2013 roku decyzją Benedykta XVI został mianowany prałatem, czyli kapelanem Jego Świątobliwości. W 2018 roku z kolei otrzymał w ramach sprawiedliwości dziejowej z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy patent oficerski w stopniu    podporucznika. To tylko niektóre życiowe funkcje i osiągnięcia prałata, których bogactwem mógłby obdzielić niejeden życiorys.

Będąc proboszczem międzyzdrojskiej parafii od 1998 roku ksiądz prałat Marian Jan Wittlieb wybitnie wyróżnił się swoim działaniem na kilku polach wykraczając dalece poza ramy duszpasterstwa. Już w 2004 roku w uznaniu zasług dla naszej społeczności gminnej, za zaangażowanie i wkład w krzewienie kultu religijnego otrzymał od Rady Miejskiej tytuł „Zasłużony dla Międzyzdrojów”. W Międzyzdrojach od lat inicjuje i wspiera projekty kulturowo-religijne. Należą do nich m.in.: czerwcowe konkursowe przesłuchania    Musica Sacra w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej z nagrodą Bursztynowej Aureoli św. Piotra Apostoła; wrześniowe liturgie mszalne z uczestnikami ogólnopolskich Spotkań Artystycznych Seniorów oraz zjazdy byłych żołnierzy kresowych AK; październikowa liturgia na Leśnej Polanie w Wolińskim Parku Narodowym w niedzielę po św. Franciszku z Asyżu z symbolicznym „ekologicznym rajskim jabłkiem”; czwartkowe międzynarodowe Spotkania Organowe w sierpniu każdego roku; jesienne przeniesienia ze Szczecina koncertów Festiwalu Muzyki Współczesnej im. W. Lutosławskiego; wyjątkowe koncerty muzyków i aktorów, chórów, zespołów z Polski i zza granicy (np. jazzowy koncert Piękna Pani z poezją Karola Wojtyły); pamiątkowe partytury dla Missa Misdroyensis, Międzyzdrojskie Sacrum et Profanum i kantata  koncertowa Quo vadis, Domine? (70-lecie praw miejskich i parafii w Międzyzdrojach) i dla Requiem (rocznica śmierci olimpijczyków W. Komara i T. Ślusarskiego) autorstwa Karola Borsuka; ołtarzowe mini galerie malarskie (np. Opowieść bez początku Bronisławy Bohdanowicz-Kaczor). Inicjator odrestaurowania zabytkowego zegara na wieży kościoła, z której możemy codziennie usłyszeć muzyczne kompozycje hejnału miejskiego i fanfar św. Piotra Apostoła.

Wyjątkowe zaangażowanie Jubilata właśnie w sferę kultury, w naszym przypadku szczególnie międzyzdrojskiej kultury jest widoczne, a przez nas cenione. To zaangażowanie znakomicie koresponduje z ważnymi słowami wygłoszonymi 2 czerwca 1980 roku, a więc 40 lat temu przez papieża Jana Pawła II w siedzibie UNESCO w Paryżu – gdzie papież wskazał, że: „Kultura jest wyrazem Człowieka, jest potwierdzeniem Człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i przez nią tworzy siebie. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. Stąd też w jedności kultury, jako właściwego sposobu istnienia człowieka, bierze zarazem początek wielość kultur, wśród których człowiek bytuje”.

Trudno znaleźć lepszego Ucznia do tych słów papieża Polaka, który dawałby piękniejsze świadectwo ich znaczenia. Nie sposób nie wspomnieć, że nasz dostojny Jubilat to także inicjator ustanowienia duchowego patrona Międzyzdrojów, którym został Święty Piotr Apostoł (uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 r.) oraz zmiany nazwy centralnego placu w Międzyzdrojach na Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego i nadania jednej z ulic imienia Jana Pawła II. Z inicjatywy ks. prałata obok kościoła powstał także ufundowany przez parafian kamień z tablicą poświęconą „Duchowym Budowniczym Międzyzdrojów”. To nieoceniony wkład księdza Prałata w budowę kultury naszej lokalnej wspólnoty, budowę tożsamości naszej wspólnoty, za co wypada mi niezwykle serdecznie podziękować. Proszę jednocześnie dostojnego Jubilata o dalsze czynne angażowanie się w bliskie naszym sercom sprawy Gminy Międzyzdroje i jej mieszkańców.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów
29 czerwca 2020 roku – dzień patronalny miasta