Żegnani przez dyrektora ZSP im. Stanisława Staszica Jacka Golusdę oraz wicestarostę Joannę Piwińską uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście pożegnali tegorocznych absolwentów kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik ochrony środowiska.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zebranych przez dyrektora szkoły, Jacka Golusdę, oraz przedstawicielkę organu prowadzącego, wicestarostę Joannę Piwińską. Dyrektor Golusda podziękował uczniom za ich ciężką pracę i zaangażowanie w procesie nauki oraz życzył im powodzenia w dalszym kształceniu i rozwoju zawodowym.

Następnie absolwenci zostali pożegnani przez grono pedagogiczne oraz kolegów z innych klas, którzy przygotowali dla nich specjalne wystąpienia, podkreślając wkład absolwentów w życie szkolne i wspólnie spędzony czas. W trakcie uroczystości wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszych uczniów, doceniając ich osiągnięcia akademickie i zaangażowanie społeczne.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestnicy mieli okazję do wspomnień, wzruszeń oraz wzajemnego dziękowania za wsparcie i pomoc w czasie wspólnie spędzonych lat nauki. To ważne wydarzenie było również okazją do podziękowań dla nauczycieli, którzy nieustannie pomagali uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesów.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikach stanowiło nie tylko pożegnanie z uczniami, ale też symboliczny początek nowego etapu w ich życiu.

źródło:
ZSP im. Stanisława Staszica
Powiat Kamieński