W tym roku zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim odbyło się w środę 19 czerwca, w obecności pani naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyny Gogacz, grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. Z krótkimi przemówieniami zwrócili się do uczniów dyrektor szkoły Jacek Golusda i pani naczelnik, która odczytała do zgromadzonych słowa starosty kamieńskiego Józefa Malca.

Dla klasy III kucharz i III wielozawodowej było to pożegnanie ze szkołą. Życzymy im, aby wiedza i umiejętności zdobyte podczas edukacji procentowały w dalszym życiu. Nagrody  Starosty Kamieńskiego w programie „Być najlepszym” otrzymali: Weronika Wróblewska z klasy I Technikum, Wiktoria Frydrych z klasy III Technikum oraz Szymon Fiedorowicz ze szkoły zawodowej.

Absolwentka szkoły zawodowej Izabela Berezowska, wpisana została do księgi pamiątkowej szkoły.

Za wysokie wyniki w nauce(średnia ocen 4, 5 i wyżej) i wzorowe oraz bardzo dobre zachowanie, uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. Doceniono również wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych oraz wyniki sportowe. W podziękowaniu za pracę i czas poświęcony przez grupę uczennic  podczas akcji promocyjnej szkoły, ufundowane zostały upominki- niespodzianki.

Gratulujemy! Życzymy ciekawych i bezpiecznych wakacji!

ZSP w Kamieniu Pomorskim