W Gminie Golczewo uroczyście zakończono rok szkolny. Burmistrz Maciej Zieliński dziękował dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły za efektywną pracę, a rodzicom za współpracę ze szkołą. 

Podczas szkolnych uroczystości kończących rok szkolny Burmistrz Maciej Zieliński przekazał serdeczne podziękowanie nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły, rodzicom za wytężoną pracę, zaangażowanie, zrozumienie i wzajemne wsparcie. Wraz z uroczystością w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej na zakończenie roku odbyło się pożegnanie przechodzącej na emeryturę Pani Anny Talar, która jest wieloletnim pracownikiem szkoły. Nauczała młode pokolenia przez 36 lat z tego w szkole w Wysokiej Kamieńskiej przez 29 lat.

« z 37 »

– W sposób szczególny żegnano absolwentów klas ósmych. Życzymy Wam abyście zostali przyjęci do swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych i w nich mogli nadal rozwijać swoje pasje i talenty. Gratuluje także wszystkich indywidualnych sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i gminy na zewnątrz w różnych konkursach – podkreślał Burmistrz.