Uroczystą przysięgą wojskową zakończył się kolejny turnus służby przygotowawczej realizowany przez jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Po intensywnym szkoleniu, podczas którego kolejni elewi zdobywali wiedzę i umiejętności, przyszedł dzień wypowiedzenia słów: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam […]”. Uroczystość odbyła się w minioną sobotą w Dziwnowie, a szkolenie podstawowe ukończyły same kobiety!

W 2021 roku w jednostkach wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizowane jest szkolenie podstawowe elewów, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Kolejne turnusy służby przygotowawczej szkolone są przez Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu i 8. Batalion Saperów z Dziwnowa.
Po intensywnym szkoleniu w dziwnowskiej jednostce, podczas którego elewi zdobywali wiedzę i umiejętności żołnierskiego rzemiosła, przyszedł dzień złożenia zobowiązania wobec ojczyzny. Wartym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy szkolenie podstawowe przeszły same kobiety. Uroczysta przysięga odbyła się w sobotę, 29 maja, w Dziwnowie. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia.
Słowa Roty kryją w sobie wartości, które nadają sens żołnierskiej służbie jednocześnie ucząc odpowiedzialności i dyscypliny. Złożenie przysięgi po ukończeniu służby przygotowawczej jest to ostatni krok do zawodowej służby wojskowej.
Wyróżniający się podczas szkolenia żołnierze dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar jednostki. Otrzymali także pisma gratulacyjne w których uznane zostało ich szczególne zaangażowanie, jakie włożyli w szkolenie podstawowe.
Do końca roku przewidziano jeszcze kilka turnusów szkolenia podstawowego dla ochotników. O terminach i procedurze przyjęcia informują Wojskowe Komendy Uzupełnień. Jeszcze nie jest za późno, aby spróbować swoich sił i Zostać Żołnierzem RP!