Woliński Park Narodowy po raz trzeci realizuje akcję przenoszenia płazów. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie tylko w tym roku udało się uratować blisko 8000 płazów!

Aktualne wyniki badań pokazują, że płazy są znacznie bardziej zagrożoną wymieraniem grupą systematyczną niż ptaki lub ssaki, przy czym 1 856 gatunków (32,5%) jest zagrożonych w skali globalnej (tj. wymienionych w kategoriach IUCN z czerwonej listy gatunków wrażliwych, zagrożonych lub krytycznie zagrożonych).

Poważnym zagrożeniem dla płazów jest nasilający się ruch samochodowy, oddziałujący na płazy bezpośrednio – powodując ich śmierć w wyniku kolizji z pojazdami, podczas przemieszczanie się zwierząt w poprzek drogi. Drogi, przerywają ciągłość strukturalną korytarzy migracyjnych i siedlisk, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych. Badania pokazują, że tylko w czasie migracji wiosennych ginie od 40 do 50% osobników z populacji ropuch szarych. Przy natężeniu ruchu wynoszącym 4 samochody na godzinę ginie 10% migrujących ropuch, a przy natężeniu 60 samochodów/godzinę straty sięgają aż 75%. Jedną z takich śmiercionośnych barier dla płazów na terenie WPN są fragmenty drogi z Międzyzdrojów do Wisełki na wysokości jeziora Gardno oraz drogi z Wisełki do Warnowa na wysokości jeziora Czajcze.

W celu ochrony płazów, która wprost zwiększa przeżywalności płazów podczas migracji jest wykonanie okresowych, przenośnych barier ochronnych o łącznej długości 2.600 mb po obu tych stronach dróg oraz do montaż pułapek odłownych. Płazy podczas migracji wpadają do pułapek, a następnie są przenoszone do jeziora lub w głąb lasu, w zależności od aktualnego kierunku migracji. Łączna ilość przeniesionych w ten sposób płazów w 2021 r. wyniosła blisko 8.000 osobników.