Uniwersytet Trzeciego Wieku z Golczewa wyróżniony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w trakcie Forum NGO, które w ostatni weekend odbywało się w Mielnie. UTW z Golczewa reprezentowała delegacja – Helena i Marian Włodarczykowie i Janina Kołodzińska

Dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, było miłe zaskoczenie i docenienie „Statuetką – Wyróżnienie” w kategorii: działania w okresie epidemii, za działalność w roku 2020 i wkład w rozwój Województwa Zachodniopomorskiego. W imieniu Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza nagrody i wyróżnienia wręczyła Magdalena Pieczyńska – Kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Dwudniowy pobyt to – prelekcje, warsztaty i wiedza na temat: „Jak skutecznie napisać projekt by uzyskał dofinansowanie” – Łukasz Cieśliński. Natomiast, warsztat pt. „Samoświadomość siebie i wpływ tego jacy jesteśmy na relacje z innymi” przeprowadzili – Karolina Flacht i Bartosz Ślaski z Fundacji Motywacja i Działanie. Nie zabrakło akcentów świątecznych, podczas ozdabiania pierników i malowaniu bombek pod kierunkiem – Moniki Widockiej i Olgi Antkowiak. Cenne informacje podczas debaty „Jak budować zespół organizacji by móc zawsze liczyć na swoich wolontariuszy”. O aktualnych konkursach Grantowych dla Organizacji Pozarządowych przekazał – Łukasz Cieśliński.

Na zakończenie podsumowanie i warsztat plenarny –„Działalność w organizacjach pozarządowych – oczekiwania kontra rzeczywistość przeprowadziła Monika Widocka. – Podziękowania kierujemy do Pani Moniki Widockiej, Olgi Antkowiak i Łukasza Cieślińskiego oraz członków pracowni pozarządowej w Koszalinie za super zorganizowany czas, integrację, miłą atmosferę i poznanie wspaniałych przedstawicieli z organizacji pozarządowych z Województwa Zachodniopomorskiego i uświadomienie nam społecznikom że warto pracować dla ludzi i z ludźmi – dziękujemy – mówi Janina Kołodzińska, Prezes UTW w Golczewie.

źródło:
UTW Golczewo