Gmina Golczewo otrzymała unijne dofinansowanie na realizację wydarzenia pn. „Święto Golczewskiej Żabki”, które odbędzie się dnia 29 czerwca br. W uroczystym podpisaniu umowy w Szczecinie (7.02.) wzięli udział przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Jarosław Rzepa – Wicemarszałek, ze strony Gminy Golczewo – Maciej Zieliński Burmistrz Golczewa oraz Barbara Deszyńska Skarbnik Gminy.

Rekreacyjno – kulturalne wydarzenie odbędzie się w ramach promocji walorów Gminy Golczewo i Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju”. Dofinansowanie zadania będzie się odbywać w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania to ponad 88 tys. zł, wsparcie będzie dotyczyło 50 tys. zł (63,63%).

„Święto Golczewskiej Żabki” to impreza, podczas której planujemy naszych mieszkańców i gości włączyć w żywą historię poznawania legendy o żabce i wypromować nasz golczewski symbol. Już dziś serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

źródło:
UM w Golczewie