5 zachodniopomorskich gmin i Muzeum Regionalnego w Wolinie trafi łącznie ponad 600 tys. zł dofinansowania z PROW 2014-2020. Środki te pozwolą m.in. na remont zabytkowych budynków oraz budowę miejsc rekreacyjnych. 

Unijne fundusze zostaną przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Gwiździe oraz dwóch zabytkowych budynków: Urzędu Miejskiego w Wolinie i siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Dziwnowie. Muzeum Regionalne w Wolinie zakupi sprzęt multimedialny i system wystawienniczy, a gminy Kołobrzeg i Karlino zadbają o wypoczynek mieszkańców, rozszerzając infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną.

Całkowity koszt wszystkich projektów to ok. milion zł. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 wyniesie ponad 600 tys. zł.