Nowego gospodarza znalazły wystawione do najmu i dzierżawy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie nieruchomości w Buniewicach, gdzie jeszcze do niedawna funkcjonowały areszt śledczy oraz ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Służby Więziennej. Ich użytkownikiem będzie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim.

Do podpisania umów najmu i dzierżawy doszło 19 lipca br. w siedzibie KOWR OT w Szczecinie. W imieniu KOWR OT w Szczecinie dokumenty podpisali z-ca dyrektora oddziału Paweł Lisowski oraz Jan Chruściński – kierownik WKURiGZ. Prezes Stowarzyszenia Jolanta Janik przyznała, że obiekty po byłym areszcie i ośrodku wypoczynkowym zostaną przystosowane do realizacji działań w postaci warsztatów terapii zajęciowej, mieszkalnictwa wspomaganego oraz na potrzeby turnusów rehabilitacyjnych.

To idealne miejsce do prowadzenia aktywizacji osób niepełnosprawnych – powiedziała tuż po podpisaniu umów prezes stowarzyszenia Jolanta Janik. – Dlatego jak najszybciej chcemy rozpocząć naszą działalność na nowych obiektach w Buniewicach.

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie Jan Białkowski nie ukrywa zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia. – Przypuszczaliśmy, że do przetargu mogą przystąpić organizacje pożytku publicznego – przyznaje Jan Białkowski. – Cieszę się tym bardziej, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Kamieniu Pomorskim jest organizacją, która od wielu lat z dużym powodzeniem działa na rzecz osób wymagających szczególnej pomocy i opieki.

KOWR Szczecin