Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał umowę na budowę zbiornika retencyjnego wody czystej. Inwestycja opiewająca na kwotę blisko 4 mln złotych to pierwszy etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na terenie Międzyzdrojów.

Bardzo się cieszymy, że udało nam się podpisać istotną umowę jeśli chodzi o zabezpieczenie gminy od strony wody pitnej. Umowa pozwoli nam na budowę dwóch zbiorników oraz modernizację obiektu wybudowanego jeszcze przed 1945 rokiem. To wszystko będzie miało wpływ na gospodarkę wodno – ściekową, przełoży się na ceny wody i zapewni nam stabilny rozwój na najbliższe kilka dekad mówi Burmistrz Mateusz Bobek.

Prace to tzw. pierwszy etap modernizacji SUW. Nowy zbiornik pomieści łącznie 1000 metrów sześciennych wody. Oprócz niego wyremontowane zostaną dwa zbiorniki mogące pomieścić łącznie 400 metrów. Oprócz tego Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykona także remont infrastruktury towarzyszącej.

Pozwoli to na zapewnienie przepustowości oraz dostarczenie wody odbiorcom, którzy funkcjonują ale także realizują inwestycje na terenie miasta. Infrastruktura techniczna umożliwia nam przesłanie wody, ale nie mamy jej gdzie gromadzić. Zbiornik, który istnieje jest zbyt mały przy tak prężnym rozwoju miastamówi prezes Tomasz Jaworski, prezes ZWiK.