Nowe przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej doprowadzone do domów mieszkalnych oraz sieć wodociągowa od Domysłowa Kolonii do Warnowa wraz z wykonaniem przyłączy do 82 nieruchomości za kwotę około 1,5 mln złotych to dwa zadania, które zostaną wykonane przez wolińskie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Nowa kanalizacja sanitarna oraz przyłącza w Chynowie i sieć wodociągowa od Domysłowa Kolonii do Warnowa to kolejne dwa zadania, które stanęły przed Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie. Pierwsza z inwestycji została już zakończona, natomiast druga opiewająca na kwotę blisko 1,5 mln złotych rozpocznie się w połowie września i zakończy w grudniu tego roku. Bardzo się cieszę, że utworzona przez nas spółka może nie tylko rywalizować na rynku, ale co pokazuje w ostatnim czasie skutecznie realizować wszelkie powierzone jej zadania – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.

Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej w Chynowie zakończyła się 20 sierpnia. Z kolei prace związane z wodociągiem i budową przyłączy rozpoczną się w połowie września. Łączna długość nowej sieci wyniesie 4764 metry. Spółka, która wygrała przetarg wykona także 82 przyłącza wodociągowe.