W Urzędzie Miejskim w Dziwnowie podpisano umowę pomiędzy Zarządem Portu Morskiego w Dziwnowie a Wykonawcą – firmą AARSLEFF Sp. z o.o. Modernizacja Portu Rybackiego ma zakończyć się w czerwcu 2023 roku.

Wartość robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach podpisanej umowy wynosi 14.446.350,00 zł, natomiast pozyskane środki zewnętrzne na realizację inwestycji to kwota 11.822.334,49 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego nabrzeża o długości ponad 424 metrów bieżących z poszerzeniem części nabrzeża, budowę budynku administracyjno-socjalnego, a także budowę nowych nawierzchni ciągów pieszych, schodów tarasowych, dojazdów, pasów zieleni oraz zagospodarowanie miejsca wokół pomnika pamięci poległych rybaków w postaci placu apelowego. Dodatkowo, dzięki nowemu kształtowi nabrzeża, pojawią się kolejne dziesiątki miejsc, które będą mogły służyć do cumowania jachtów.