Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 tym razem pomogą w budowie świetlic wiejskich na terenie gminy Golczewo. 17 września br. wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisał z beneficjentami umowy, przyznające unijne wsparcie na te inwestycje.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 700 000, 00 zł z czego kwota dofinansowania to 478 521,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowalne, elektryczne, sanitarne wraz z instalacją fotowoltaiczna i zagospodarowanie terenu. Dodatkowo elementem projektu jest wyposażenie świetlicy.
– Z tego miejsca pragnę podziękować Marszałkowi za okazane wsparcie, a Pani radnej Wandzie Balbus za determinację w wieloletnim ubieganiu się i dążeniu do wybudowania wymarzonej świetlicy oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej za przychylny podział środków w budżecie Gminy Golczewo. Dobra informacja jest również dla mieszkańców sołectwa Mechowo, ponieważ w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone postępowanie na budowę świetlicy – powiedział podczas spotkania Burmistrz Maciej Zieliński.

Przyznane dofinansowania to efekt tegorocznego, rozstrzygniętego naboru wniosków na zadania związane z inwestycjami w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Po środki sięgać mogły gminy i instytucje kultury. To szansa na budowę nowych obiektów, unowocześnienie czy doposażenie istniejących placówek, które pełnią funkcję obiektów kulturalnych. Są to domy kultury, sale służące do spotkań, warsztatów i innych aktywności czy po prostu świetlice, które często stanowią ważne punkty integracji mieszkańców.