Burmistrz Wolina Ewa Grzybowska podpisała umowę z wykonawcą Derylak-Bud sp. z o. o. na przebudowę drogi Dargobądz-Karnocice. Inwestycja obejmie 550 metrowy odcinek dwujezdniowej drogi, skrzyżowanie, dojścia do posesji oraz zjazdy. 

Nowa droga zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Inwestycja zostanie zrealizowana za 1.091.990,91 zł z czego 877.469,18 zł stanowi dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jest to kolejna inwestycja realizowana w Dargobądzu dzięki środkom z budżetu Gminy Wolin oraz funduszom jakie Gmina Wolin pozyskała ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które udało się pozyskać samorządowi.