W piątek, 17 lutego 2023 roku Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński i Właścicielka „Zakładu Usługowo – Handlowego Zofia Kurzymska” podpisali umowę o realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie”.

Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja pochłonie ponad 7,7 mln złotych z czego 95% to dofinansowanie.

W ramach zadania wykonany zostanie układ kanalizacji sanitarnej od istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Golczewie do Gadomia i dalej do Kretlewa oraz ze względu na zwiększoną ilość ścieków zostanie przeprowadzona wymiana istniejących urządzeń napowietrzających (dmuchaw) na nowe o odpowiednich parametrach.

Realizacja robót pozwoli docelowo na odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gadomia i Kretlewa co poprawi warunki sanitarne i komfort życia mieszkańców, a w perspektywie umożliwi skanalizowanie innych miejscowości na terenie gminy, co ma istotne znaczenie w programowanej inwestycji – zapewni ochronę ujęcia wody podziemnej ze studni głębinowych, zlokalizowanego w terenie zabudowanym w Kretlewie, w bliskim sąsiedztwie zabudowań – mówi Burmistrz Maciej Zieliński