Trwają ostatnie prace związane z przebudową modernizowanych ulic Papież Jana Pawła II oraz Jedności Narodowej w Golczewie. Przebudowa dwóch ciągów komunikacyjnych realizowana jest przez firmę Kristone z Płot za blisko 2,3 mln złotych. 80% tej sumy stanowi dofinansowanie zewnętrzne.

W ramach inwestycji zmodernizowano nawierzchnię dróg oraz ciągów pieszych, powstały nowe miejsca parkingowe i chodniki oraz kanalizacja deszczowa, a także zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne wzdłuż ulic i skrzyżowań.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkujących przebudowywane drogi i ciągi piesze poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych.

Trwająca inwestycja jest częścią projektu pn. „Przebudowa ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie wraz z robotami powiązanymi” finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.