Na ulicy Wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej realizowana jest inwestycja związana z budową ciągu pieszego wraz z przejazdami do bram wjazdowych na posesję.

Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk zlecił wykonanie budowy chodnika w ramach przebudowy odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej ulicy Wiejskiej. Kolejnym etapem inwestycyjnym na tej drodze będzie budowa nawierzchni i brakujących elementów wjazdów oraz zamontowanie nowego oświetlenia.

UM w Golczewie