Trwają prace związane z przebudową ulicy Garncarskiej w Kamieniu Pomorskim. Inwestycja, który uzyskała maksymalne 80% dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego jest realizowana przez firmę EKOL z Dziwnówka. 

W ramach przebudowy wykonywane jest m.in. jest odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego. Prace obejmują roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników, nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie schodów i dojść do budynków, ustawienie znaków, słupków blokujących oraz zamontowanie oświetlenia.

Dofinansowanie w ramach programu to 238 tys. zł, a całość inwestycji to koszt 298 tys. zł. Inwestycja uzyskała maksymalne, zewnętrzne dofinansowanie wynoszące 80%. Planowany termin zakończenia inwestycji to 10 listopada.