Od 14-17 kwietnia br. w pracowni technologicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim odbył się kurs zawodowy „Dekorowanie wyrobów cukierniczych” pod kierunkiem pani Ewy Drzewickiej, Wicemistrzyni Europy w Cukiernictwie, Mistrzyni Olimpijskiej IKA Olympiade der Koche Stuttgart. Kurs był skierowany do 20 uczniów oraz 5 nauczycieli.

Podczas kursu uczniowie oraz nauczyciele poznali nowoczesne technologie produkcji wyrobów cukierniczych oraz artystyczne techniki dekoracji z karmelu, marcepana i czekolady.

Kurs „Dekorowania wyrobów cukierniczych” odbył się w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.