W piątek 22 czerwca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018, który był okazją do podsumowań i refleksji po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy. Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli władz samorządowych, pracowników instytucji związanych z edukacją, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów. Pani Dyrektor Anna Jarząb wygłosiła ostatnie przed wakacjami przemówienie dziękując za wspólną i owocną pracę oraz życząc wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

Po krótkich przemówieniach wyróżniono i nagrodzono najlepszych uczniów. Wicestarosta Powiatu Kamieńskiego – Marek Matys wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Kamieńskiego – Adamem Celińskim a także Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu – Krystyną Gogacz wręczyli Nagrody Starosty Kamieńskiego „Być Najlepszym” trzem uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli wysoką średnią ocen, wykazali się aktywnością społeczną oraz uczestnictwem w konkursach i olimpiadach. Nagrody pieniężne i statuetki otrzymali Anna Banak, Dominik Górczyński i Angelika Lisiecka uczniowie klasy II Technikum (technik organizacji reklamy). Jedną z wielu nagród wręczonych podczas apelu była również nagroda dla najlepszego sportowca, którą z rąk pana Waldemara Dubrawskiego – Radnego Powiatu Kamieńskiego otrzymał uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Radosław Cyburt. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy brali udział w programie Pracowni Motywacja i Działanie „Szkoła młodego animatora”. Nagrody wręczył pan Maciej Klim przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Wychowawcy klas wręczyli dyplomy i nagrody najlepszym uczniom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i wzorowe zachowanie. Wyróżnieni zostali także rodzice najlepszych uczniów, którzy otrzymali listy gratulacyjne. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego nagrodzili uczniów, którzy aktywnie brali udział w pracach SU w ciągu roku szkolnego, nie zapomniano też o uczniach, którzy brali udział w licznych imprezach sportowych oraz w organizacji akcji Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku i Komórek Macierzystych pod patronatem Fundacji DKMS. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Źródło:
Samorząd Uczniowski ZSP Wolin