W Szkole Podstawowej w Dziwnowie odbył się niecodzienny konkurs wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, który zgromadził uczniów klas VII oraz VIII. Celem wydarzenia, zainicjowanego przez posła X kadencji, Jarosława Rzepę, było nie tylko poszerzenie wiedzy uczestników o historii i funkcjonowaniu polskiego parlamentu, ale również przybliżenie młodzieży mechanizmów funkcjonowania państwa.

Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji pracowników „Wszechnicy Sejmowej”, którzy przybliżyli młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu oraz procesy ustawodawcze. Druga część spotkania przebiegła w formie konkursu, w którym uczestniczyło 37 uczniów. Młodzi adepci wiedzy mieli okazję wykazać się znajomością zarówno historycznych, jak i współczesnych aspektów funkcjonowania Sejmu i Senatu.

Konkurs wyłonił zwycięzców: Kacper Kubacki z klasy VII a zajął zaszczytne pierwsze miejsce, drugie miejsce przypadło Janowi Spychalskiemu z klasy VIII a, a na trzecim stopniu podium stanęła Wiktoria Kowalczyk, również z klasy VIII a. Nagrody dla laureatów ufundował inicjator wydarzenia, poseł Jarosław Rzepa.

Na zakończenie konkursu uczniowie mieli również szansę na bezpośrednią rozmowę z posłem Rzepą, który chętnie podzielił się swoimi doświadczeniami z pracy parlamentarnej. Spotkanie to było wyjątkową okazją do zrozumienia, jak ważną rolę w demokratycznym państwie odgrywa parlament, a także jak istotne jest zaangażowanie młodych ludzi w procesy decyzyjne.