Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych w Palarni Kawy Etno Cafe oraz w sieci Kawiarni Etno Cafe. Dziesięcioosobowa grupa uczniów spędziła dwa dni pod bacznym okiem instruktorów pani Karoliny Zamęckiej, pana Marcina Rusnarczyka oraz pana Krzysztofa Zamęckiego.

Młodzi bariści zapoznawali się z metodami budowania nowoczesnego Brendu Kawowego i nowoczesnej sieci kawiarni na przykładzie Marki Etno Cafe, a także omówili zasady projektowania nowoczesnej kawiarni z uwzględnieniem ergonomii pracy baristów, obsługi gości i zasadami HACCP oraz zasady tworzenia nowoczesnego menu. Punktem kulminacyjnym była możliwość zobaczenia od środka jak pracuje kawiarnia oraz palarnia kawy, w której to uczniowie wspólnie z panem Krzysztofem Zamęckim wypalili kawę w profesjonalnych piecach.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach realizowanego projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.