23 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego I etapu robót budowlanych zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem w gotowym wykopie, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. W odbiorze uczestniczył wicestarosta Powiatu Kamieńskiego pan Marek Matys.

W ramach I etapu budowy wykonano nawierzchnię płyty boiska o wymiarach 12,5 m x 27 m, z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym, na podbudowie z kruszywa łamanego i miału kamiennego. Boisko zostało także wyposażone w atestowany osprzęt umożliwiający grę w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę.

Koszt realizacji I etapu budowy wyniósł 95.817,00 zł. Wykonawcą robót była firma GREEN CREATION Marek Wdowicz z Michałowic. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w kwocie 20.000,00 zł, ze środków przeznaczonych na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.

W ramach II etapu inwestycji, planowanego do realizacji do końca września br., wykonane zostaną piłkochwyty z trzech stron boisk.

źródło:
Powiat Kamieński