W dniach 28.05 – 8.06.2018 r. dziesięcioro uczniów Technikum (technik budownictwa) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie uczestniczyło w kursie „Pilarz-drwal” w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Projekt zakłada realizację atrakcyjnych kursów zawodowych dla uczniów Technikum (technik budownictwa i technik hotelarstwa) tj.: kurs kelnerski, carvingu, barmański, pilarz-drwal, spawacz, monter stolarki budowlanej, inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D oraz doradztwo zawodowe. Podczas kursu „Pilarz-drwal” uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu budowy i charakterystyki pilarek, przygotowania i konserwacji sprzętu.

Zajęcia praktyczne odbywały się pod okiem instruktora pana Krzysztofa Popiołka na terenie Nadleśnictwa Rokita podczas, których uczniowie zdobywali kolejne umiejętności związane z rozpoznawaniem drzew, z zasadami pielęgnacji drzew i krzewów, przerzynką, okrzesywaniem, ścinką drzew stojących, wykorzystaniem surowca drzewnego. Kurs zakończył się pomyślnie zdanym teoretycznym i praktycznym egzaminem oraz otrzymaniem przez uczniów certyfikatów.

ZSP w Wolinie