Mijający rok szkolny 2020/2021 był rokiem wyjątkowym dla całej edukacji. Wprowadzone obostrzenia sanitarne w związku z pandemią koronawirusa uniemożliwiły pracę w normalnym dla szkół trybie stacjonarnym na przestrzeni niemal całego roku nauki. Racjonalnie uzasadniona w sytuacji groźby rozprzestrzeniania się zakaźnej choroby, ale przecież wymuszona, absencja w szkole, to poważny cios w sam fundament istnienia placówki oświatowej. Bo tego, czego nam wszystkim tak naprawdę zabrakło w okresie kwarantanny, to brak codziennych kontaktów z drugim człowiekiem w relacji ,,na żywo”.

Uroczystości zakończenia roku szkolnego w podległych Powiatowi Kamieńskiemu placówkach oświatowych, uświetnili swoją obecnością Józef Malec Starosta Kamieński, Wicestarosta Joanna Piwińska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Gogacz. W szkołach ponadpodstawowych zostały wręczone nagrody Starosty Kamieńskiego – Być najlepszym, pierwszym trzem uczniom z najwyższą średnią ocen z danej szkoły.

W tym szczególnym dniu składamy podziękowania Wam, Drodzy Uczniowie, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratulujemy osiągnięć i jednocześnie dziękujemy za godne reprezentowanie naszych szkół w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych.

Dziękujemy także rodzicom za włożony trud w pracę z dziećmi, szczególnie podczas tegorocznego nauczania w formie zdalnej, za cierpliwość i czas poświęcony dopilnowaniu aby Wasze dzieci w pełni realizowały program nauczania on-line. Szczere słowa wdzięczności kierujemy również do Grona Pedagogicznego. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby możliwości zrealizować wielu przedsięwzięć.

Żywimy głęboką nadzieję, że po przerwie wakacyjnej we wrześniu wrócicie wszyscy do szkół pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki. Życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych i udanych wakacji!

źródło:
Powiat Kamieński