W piątek 27 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Swoją obecnością zaszczycił nas starosta Powiatu Kamieńskiego Józef Malec oraz rodzice wyróżnionych maturzystów. Absolwenci  Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum  Żywienia i Usług Gastronomicznych, pożegnani zostali przez grono pedagogiczne i młodszych kolegów. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe i  dyplomy. Młodsi koledzy przygotowali również drobne upominki dla wszystkich absolwentów.

Nagrodą Starosty Kamieńskiego uhonorowana została Weronika Górniak, absolwentka Technikum  Żywienia i Usług Gastronomicznych, która ukończyła szkołę uzyskując średnią ocen 4,8 i wzorowe zachowanie. Nagrody książkowe otrzymali również absolwenci, którzy wyróżnili się w aktywnym udziałem w szkolnych i wojewódzkich konkursach kulinarnych, zaangażowaniem w życie szkoły.

Wyrazy uznania należą się także naszym sportowcom, którzy reprezentowali szkołę w licznych powiatowych imprezach sportowych. Wszystkim absolwentom ZSP serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły. Oby wiedza i umiejętności zdobyte w jej murach procentowały w przyszłym życiu.

Źródło: ZSP Kamień Pomorski