Zapraszamy do zgłaszania dzieci i młodzieży z gminy Wolin do wyróżnienia Burmistrza Wolina „Uczeń z Pasją 2018”. Uczniów mogą zgłaszać Publiczne Szkoły Podstawowe z Gminy Wolin, Stowarzyszenia, Uczniowskie Kluby Sportowe, Fundacje i Ośrodek Kultury  Gminy Wolin.

Uczeń powinien spełniać następujące kryterium:

  1. Osiągać bardzo dobre wyniki w nauce
  2. Być laureatem konkursów olimpiad, turniejów oraz innych wydarzeń o znaczeniu regionalnym i wykraczającym poza granice Gminy Wolin.
  3. Dbać o dobre imię szkoły oraz jej promocję.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza (w załączniku) do dnia 04 czerwca 2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@gminawolin.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie bądź osobiście.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie przyznawania wyróżnień „Uczeń z pasją”.