Obowiązują zapisy na warsztaty taneczne Wednesday, warsztaty Musicalowe, koncert TikTokerów oraz maraton filmowy.Pierwszeństwo w zajęciach mają dzieci od 7 r.ż.Zapisy pod numerem telefonu: 539-352-540 lub 539-334-637