Wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur ma wynieść 103,24 proc., co oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o co najmniej 35 zł.

Renty i emerytury podlegają corocznej waloryzacji. Podwyżki świadczeń są wypłacane od 1 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego. To, ile one wyniosą zależy od wskaźnika ich waloryzacji. W 2020 roku wyniesie on 103,24 proc., co oznacza, że wzrosną o co najmniej 3,24 proc. W efekcie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w 2020 roku:

• najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1135,64 zł z 1100 zł
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 851,73 zł z 825 zł
• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1362,77 zł z 1320 zł
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1022,08 zł z 990 zł

Waloryzacji podlega także wysokość renty socjalnej, która od 1 września 2018 roku została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2020 roku świadczenie powinno wynieść 1135,64 zł.