Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł. Oznacza to wzrost o 12,8 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł (+12,8% r/r). Dane dot. podmiotów z w/w sektora o liczbie pracujących 10 i więcej osób w wybranych rodzajach działalności PKD 2007.