Wzorem lat ubiegłych, Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kamieniu Pomorskim zorganizowała Turniej Wiedzy Prewencyjnej pod nazwą „Bądź bezpieczny z Gryfusiem”. Było wiele radości i śmiechu, a każdy z uczestników otrzymał drobne upominki. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Podczas roku szkolnego, w ramach programu „Bądź bezpieczny z Gryfusiem”, policjanci prowadzą wykłady dla wychowanków szkół podstawowych z terenu powiatu kamieńskiego. Rozmawiają z dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawidłowym zachowaniem się w domu, szkole, na podwórku czy nad wodą. Najmłodsi bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach – mundurowi uczą ich poprzez zabawę.

W tym roku odbyła się już XII edycja konkursu. Turniej skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych. W zabawie udział wzięły 3-osobowe drużyny, wyłonione w eliminacjach szkolnych. Dzieci musiały wykazać się wiedzą z zakresu ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednym z elementów konkursu były również: test sprawności fizycznej organizowany przez Państwową Straż Pożarną w Kamieniu Pomorskim oraz test wiedzy z zakresu żywienia i higieny, organizowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kamieniu Pomorskim.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Zwycięzcy odebrali dyplomy i nagrody.

W turnieju zwyciężyły drużyny:

miejsce I – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim;

miejsce II – Szkoła Podstawowa w Dziwnowie;

miejsce III – Szkoła Podstawowa w Jarszewie.