Już ponad dwa lata trwa budowa tunelu pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. Obiekt jest ukończony w pond 60 proc. Wykonawca deklaruje, że roboty budowlane zostaną zakończone do końca roku, na uruchomienie wszystkich systemów zarządzających tunelem będzie potrzebował około pół roku.

Obecnie na placu budowy powstają wyjścia ewakuacyjne. Aby je wykonać  konieczne jest m.in.  przebić się przez obudowę tunelu, co możliwe jest dzięki zamrożeniu gruntu. Kontynuowana jest też m.in. prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników.

Na wyspie Uznam w komorze startowej wykonywana jest klatka schodowa, szachty i wsporniki pod strop pośredni. Budowane jest także odwodnienie korpusu drogi, a kanały technologiczne są izolowane. W kanale poza tunelem instalowane są również przepusty oraz wykonywana jest ich zasypka.

W samym tunelu wydrążonym maszyną TBM kontynuowane jest mrożenie aktywne w wyjściach ewakuacyjnych EE1 i EE2. Trwa prefabrykacja zbrojenia wsporników, ich deskowanie i betonowanie. Kontynuowane jest uszczelnianie obudowy tubingowej tunelu. Montowane są prefabrykaty typu „U” pod konstrukcję płyty poddrogowej, filigrany i prefabrykaty sufitowe dla kanału wentylacyjnego.

Na wyspie Wolin odwadniana jest komora odbiorcza. Wykonywane są konstrukcje wewnętrzne do poziomu płyty jezdnej. Konstrukcja rampy oraz tunelu jest cały czas uszczelniana. Budowane jest także odwodnienie korpusu drogi. Kontynuowane są prace porządkowe i utrzymaniowe.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy i przedstawianym przez niego aktualnym harmonogramem, oddanie tunelu do użytku ma to nastąpić przed sezonem letnim 2023 roku.Obiekt ma być gotowy do końca 2022 r., jednak potrzeba kilku miesięcy, by uruchomić wszystkie systemy zarządzające tunelem. Droga między wyspą Wolin a wyspą Uznam będzie mieć łączną długość ok. 3,2 km. Powstający pod cieśniną Świny tunel jest jednorurowy. W każdym kierunku będzie po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne około 2 metrów szerokości. Łączna długość tunelu i dróg dojazdowych to prawie 3,2 kilometra długości.

Inwestorem jest gmina miasto Świnoujście. Inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/ Gülermak. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrentz.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej (85 proc.). Resztę inwestor gmina miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu.