W nocy z 24 na 25 sierpnia w godzinach od 00:00 do 04:00 (piątek) planowane jest kolejne wyłączenie z eksploatacji tunelu pod Świną.

Powodem jest okresowy przegląd instalacji połączony ze szkoleniem, usuwanie awarii lamp w pasie drogowym, sprawdzenie oprogramowania klap oddymiających oraz prace z użyciem agregatu prądotwórczego w pasie drogowym.