Trzy nowe witraże pojawiły się w kamieńskiej katedrze. Pierwszy ku czci św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, drugi św. Ottona – patrona parafii oraz ku czci św. Jana Chrzciciela patrona katedry. Poświęcenia ostatniego z nich dokona w najbliższą niedzielą arcybiskup Andrzej Dzięga.

Pierwszy z witraży – św. Cecylii, patronki muzyki został ufundowany dzięki hojności słuchaczy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, którzy rzucając, po każdym ubiegłorocznym koncercie, datki do puszek wsparli tę inicjatywę. Jego poświęcenia dokonał w ub. piątek (22.06) dokonał przed koncertem muzyki organowej ks. bp prof. dr hab. Henryk Wejman.

Dwa dni później biskup Wejman poświęcił witraż św. Jana Chrzciciela – patrona kamieńskiej świątyni – ufundowany przez pewną rodzinę z Szczecina.

Za tydzień, 1 lipca, obchodzić będziemy uroczystość odpusta ku czci św. Ottona Biskupa z Bambergu – patrona kamieńskiej parafii. Mszę św. o godz. 12.00 sprawować będzie Ks. Abp Andrzej Dzięga. Po Mszy św. Nastąpi poświęcenie witraża św. Ottona.

fot. TMZK