Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej swoją działalność rozpoczęło 13 lipca 2015r. Obecnie liczy 40 członków. Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności poprzez wspieranie Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Dzięki aktywnej działalności i zaangażowaniu wielu ludzi, udało nam się pozyskać ok. 150.000 zł na rzecz dzieci. Były to między innymi trzy Bale Charytatywne, które zostały zorganizowane przy dużym wsparciu darczyńców pomagającym nam od początku naszego istnienia. Są to Pan Eugeniusz Brzostek, Wiesław Żelek, Maciej Zieliński, Państwo Maria i Zbigniew Idziaszek, Gmina Golczewo i Koło Łowieckie „Głuszec”. W tym roku bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy od szwedzkiego inwestora Ola Serneke, który przekazał łącznie na potrzeby szkoły 60 tysięcy zł. Pozyskane środki przeznaczyliśmy między innymi na zakup 16 komputerów wraz z oprogramowaniem i całkowitą wymianą instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, dywanu, sprzętu sportowego, strojów dla sportowców z SKS „AKTYWNI”, doposażenie placu zabaw przy szkole oraz wymianę grzejnika. Zakupiliśmy meble do gabinetu języka polskiego i matematyki oraz rolety na wszystkie okna. Ostatnio wymieniliśmy stare ogrodzenie przed budynkiem szkoły. Sponsorowaliśmy również wyjazdy dzieci na czwartki lekkoatletyczne, fundowaliśmy nagrody dla sportowców oraz upominki z okazji Dnia Dziecka. Praca stowarzyszenia jest dużym wsparciem dla organu prowadzącego w zapewnianiu środków na cele statutowe szkoły. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego otrzymuje darowizny w postaci 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działalność stowarzyszenia to nie tylko pozyskiwanie środków, ale to także pomoc w miarę możliwości innym. Akcją, którą czynnie wspieraliśmy był festyn charytatywny „Pomóżmy Adrianowi”. Nasi członkowie sprzedawali specjalnie upieczone ciasteczka i babeczki oraz przekazali na licytację pozyskane gadżety.

Osiągnięcie tego wszystkiego nie byłoby możliwe bez wsparcia i pomocy sponsorów oraz ludzi dobrej woli. Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

źródło:
Czytelnik