W policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 52 nowych funkcjonariuszy: 9 kobiet i 43 mężczyzn. Nowo przyjęci w obecności Wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, szefa zachodniopomorskiego garnizonu, komendantów z rodzimych jednostek, kadry kierowniczej KWP w Szczecinie oraz zaproszonych gości i bliskich wypowiedzieli słowa roty i złożyli ślubowanie.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła w wystąpieniu powitał wszystkich uczestniczących w uroczystości. Podkreślał, że służba jaką wybrali kandydaci jest wymagająca i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Pogratulował kandydatom i życzył sukcesów oraz wytrwałości podczas służby.

Nowo przyjęci funkcjonariusze w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wspierać w pracy swoich kolegów w jednostkach Policji:

KWP Szczecin – 4 osoby,
KMP Szczecin – 5 osób,
KMP Koszalin – 3 osoby,
Oddział Prewencji Policji w Szczecinie – 15 osób,
KPP w Białogardzie – 2 osoby,
KPP Goleniów – 1 osoba,
KPP w Gryficach – 2 osoby,
KPP w Kamieniu Pomorskim – 3 osoby,
KPP w Kołobrzegu – 4 osoby,
KPP w Łobzie – 1 osoba,
KPP w Myśliborzu – 2 osoby,
KPP w Policach – 1 osoba,
KPP w Pyrzycach – 1 osoba,
KPP w Sławnie – 2 osoby,
KPP w Szczecinku – 4 osoby,
KPP w Świdwinie – 1 osoba,
KPP w Wałczu – 1 osoba.

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć. Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do służby w Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w naszym garnizonie mogą osobiście złożyć komplet wymaganych dokumentów we wszystkich Komendach Powiatowych Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego, lub tak jak dotychczas w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji http:www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK