Trwają prace nad umocnieniem brzegu w Międzywodziu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kamiennej opaski brzegowej w Międzywodziu na odcinku o długości 200 metrów, na wschód i zachód od zejścia na plażę przy ulicy Szkolnej.

Opaska kamienna narzutowa ułożona zostanie na geowłókninie stanowiącej warstwę separacyjno – filtracyjną, zabezpieczonej warstwą ochronną ze żwiru. Narzut, zostanie wykonany z kamienia łamanego masie 300-600 kg. Łączna grubość opaski wyniesie około 1,2 m a jej nachylenie około 1:3. Zabezpieczenie stopy narzutu kamiennego stanowić będzie palisada drewniana wykonana z pali drewnianych o średnicy około 25 cm. Pale zostaną pogrążone w gruncie, a następnie zostaną skleszczone przy pomocy wielootworowych płyt żelbetowych prefabrykowanych, mocowanych do projektowanej palisady za pomocą stalowych śrub. Inwestycja ma na celu powstrzymanie erozji morskiej i utrwalenie wydmy na przedmiotowym odcinku z uwagi na powstałą w tym miejscu głęboką zatokę erozyjną.

Inwestycja pochłonie 2 986 594 00 złotych, a zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe HYDROBUD Adam Dzik. Całość prac ma zakończyć się do 19 grudnia tego roku.

źródło:
Urząd Morski w Szczecinie