Trwa nabór zgłoszeń do I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Przesłuchania etapu wojewódzkiego odbędą się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Konkurs organizuje Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zamek jest partnerem regionalnym. I właśnie w Zamku odbędzie się wojewódzki etap tego konkursu – przesłuchania 5 i 6 października.

Tylko do 16 września Zamek przyjmuje zgłoszenia uczestników. Podpisane karty zgłoszeń można składać drogą elektroniczną (konkurs.jopek@zamek.szczecin.pl) lub pocztą tradycyjną (Zamek Książąt Pomorskich, Dział Edukacji Artystycznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin).

Karty zgłoszeń, regulamin konkursu i nuty do pobrania, znaleźć można na stronie zamek.szczecin.pl. „Mazowsze” proponuje listy utworów ze swojego repertuaru. Każdy uczestnik konkursu musi przygotować dwa z tych utworów. Może je wykonać a capella, z towarzyszeniem akompaniatora lub zespołu, a także z podkładem odtworzonym z nośnika.

Konkurs przeprowadzony zostanie w kilku kategoriach wiekowych: 9-14 lat, 15-19 lat, 20-25 lat oraz ponad  26 lat. W konkursie przewidziane są nie tylko nagrody pieniężne. Laureaci II etapu wezmą udział w warsztatach artystycznych oraz w próbie do Koncertu Galowego z udziałem orkiestry, baletu i chóru zespołu „Mazowsze”. Organizator konkursu przewiduje też możliwość zaproszenia wybranych laureatów II Etapu na staż artystyczny z szansą na angaż w zespole „Mazowsze”.

Więcej informacji: https://www.mazowsze.waw.pl/pl/konkurs-wokalny-im-stan/dla-uczestnikow

Monika Adamowska,
rzecznik prasowy
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie