Trwa cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi, która potrwa do zakończenia niedzielnego głosowania. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny. Zabronione jest publikowanie sondaży oraz agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń – np. powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania.

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości. Każdy wyborca dostanie tam 4 lub 3 karty do głosowania (3 karty otrzymają wyborcy w miastach na prawach powiatu). Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle. Na każdej karcie powinna się znajdować wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej – karta bez pieczęci jest kartą nieważną.

W czasie ciszy wyborczej nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. 

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Agitować nie można także w internecie.

Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym. Chodzi o eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

Wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury